City:

altoona, pennsylvania

Số Tiệm Nail:
2 Tiệm

City: Altoona, Pennsylvania
Số tiệm nails: 27 tiệm.
Mật độ dân số trong năm 2012: 46,148 (100% nội đô - urban, 0% ngoại ô - rural). 

Dân số thay đổi từ năm 2000: -6.8%
Nam: 22,156 - (48.0%)
Nữ: 23,992 - (52.0%)Tỷ lệ sắc dân trong khu vực:

  • Mỹ trắng-White - 43,554 (93.3%)
  • Mỹ đen-Black - 1,528 (3.3%)
  • Sắc dân khác - Two or more races - 576 (1.2%)
  • Mễ-Hispanic - 544 (1.2%)
  • Á châu-Asian - 367 (0.8%)
  • American Indian alone - 81 (0.2%)
  • Sắc dân khác - 12 (0.03%)