54751

menomonie wisconsin, 54751

Cần Gấp Thợ Nails.

5 Tháng Năm, 2018

– Cần thợ chân tay nước, không kinh nghiệm hay Vietnam mới qua, sẽ train. – Thợ có kinh nghiệm, bao $4000/tháng, hơn chia 6/4. – Làm 6 ngày, Saturday đóng cửa 4pm, nghỉ Sunday. – Khu Mỹ trẳng, tip cao. – Có chỗ ỡ riêng, chỗ làm thoải mái.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ