City:

kingsville, texas

Số Tiệm Nail:
2 Tiệm

City: Kingsville, Texas
Số tiệm nails: 7 tiệm.
Mật độ dân số trong năm 2012: 26,206 (98% nội đô - urban, 2% ngoại ô - rural). 

Dân số thay đổi từ năm 2000: +2.5%
Nam: 13,323 - (50.8%)
Nữ: 12,883 - (49.2%)Tỷ lệ sắc dân trong khu vực:

  • Mễ-Hispanic - 18,819 (72.4%)
  • Mỹ trắng-White - 5,137 (19.8%)
  • Mỹ đen-Black - 1,112 (4.3%)
  • Á châu-Asian - 721 (2.8%)
  • American Indian alone - 96 (0.4%)
  • Sắc dân khác - Two or more races - 77 (0.3%)
  • Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone - 32 (0.1%)