2400 Park Rd Suit J,charlotte north carolina, 37216,

Cần thợ Nail

9 Tháng Bảy, 2018

Cần thợ nữ biết làm bột, gel, sns và tay chân nước. Full time or part time khu mỹ trắng .

Now hiring a lot nail technicians know how to do pink & white, mani/pedi/gel and sns, full time or part time.

Tên Tiệm:
The Nail Bar
Danh mục:
CẦN THỢ NAILS
Phone:
7048777236
Address:
2400 Park Rd Suit J,charlotte north carolina, 37216