phoenix - arizona - 85018

Ken Nguyen

Mức lương: $850 - $1000/ tháng

Co nhieu tiem nails nen rat can nhieu tho nails nam va nu gioi. Tiem khach MY TRANG 100%, Gia nails RAT CAO va tip rat rat CAO. Tho nu gioi bot P&W, bot nhung, wax, Gel.
BAO LUONG $1,000 / 6 ngay.
Can MANANGER/ RECEPTIONIST can speak fluence english.
Xin lien lac
480-309-3790

Các Thợ Khác

  • scottsdale,arizona (85260)

  • colorado,colorado (212)

  • artesia,california (7000000)

Các Thợ Mới

ĐĂNG KÝ