92505

riverside california, 92505

Cần gấp thợ nails

24 Tháng Mười, 2018

Tiệm đông khách cần thợ nail nam/nữ trẻ full/part time làm được tất cả càng tốt , làm lâu dài. Chia 6/4 hay bao lương nếu cần. Xin gọi 951-359-3032 hay 347-574-5011.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ