89074

henderson nevada, 89074

Cần thợ nail

1 Tháng Tám, 2019

Cần thợ nail chân tay nước biết làm bột càng tốt . Khu Henderson – Mỹ trắng , khách hiền, tip hậu. Lương 900-1000 +/ tuần, hơn chia. Không khí làm việc thoải mái vui vẻ . Liên lạc số fone 408-223-5912 ( jenny)

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ