82609

casper wyoming, 82609

Tìm thợ nail

27 Tháng Mười Hai, 2019

Cần thợ nữ hoặc vợ chồng bột, dip, chân tay nước. Tiệm vùng Casper, Wyoming. Khu mỹ trắng, giá nail cao, tip cao. Bao lương $5000 and up. Chỗ làm thoải mái, có chổ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc Tony (6052196554) or tiệm 3073154662

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ