79413

lubbock texas, 79413

Cần Gấp Thợ Bột & Tay Chân Nước

21 Tháng Tám, 2018

Tiệm cần nhận gấp 2 thợ biết làm bột, dipping, gel, va waxing. Chúng tôi cũng cần thêm 2 thợ chân tay nước hoặc thợ part time. Chổ làm thoải mái, không tranh giành, income ổn định quanh năm. Bao lương thợ bột $1000/7ngày $900/6ngày, hoặc ăn chia tuỳ lựa chọn. Gọi vào đi làm […]

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ