78251

goodyear arizona, 78251

CẦN THỢ NAIL!!!

20 Tháng Mười, 2017

Tiệm ở Goodyear AZ cần gấp thợ nails, bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng.

Xem tiếp

san antonio texas, 78251

Cần thợ Nails

Tiệm ở 1604/UTSA (San Antonio ,TX) cần thợ dưới 45,vợ chồng Ok ,làm giỏi bột và everything, làm việc vui vẻ, có phòng riêng cho thợ ở xa. Gọi đi làm ngay.

Xem tiếp

san antonio texas, 78251

CẦN THỢ WAX VÀ THỢ BỘT

8 Tháng Tám, 2017

Tiệm đang thiếu thợ nữ biết wax và thợ chuyên bột.Tiệm khách đông walk in.Income cho thợ giỏi (5000-6800$)Thợ trung bình (4000-5500).Có phòng cho thợ làm ở tiệm share.Chủ nhiệt tình vui vẻ. “Vì tiệm đang ko có thợ wax và biết làm bột nên thợ biết làm đủ income bảo đảm ổn định như […]

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ