75758

chandler texas, 75758

Cần gấp thợ nail

Cần gấp thợ tay chân nước và thợ bột giỏi. Phải có bằng Texas. Sẽ bao lương quanh năm tuỳ theo kinh nghiệm khả năng. Có phòng riêng cho thợ ở xa. Xin gọi:

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ