75407

princeton texas, 75407

CẦN THỢ NAIL GẤP! Full Time-Part Time

26 Tháng Tư, 2019

Tiệm ở thành phố Princeton, TX. Thuận tiện cho thợ ở thành phố Mckinney, Garland, Plano. Khu mỹ trắng, đông khách, tips cao. Không khí làm việc vui vẻ, hoà đồng. Tiệm sạch, thoáng, có người clean up. Bao lương CAO, ăn chia tuỳ theo khả năng. Income ổn định quanh năm. Gọi đi làm […]

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ