75074

plano texas, 75074

Sang tiệm gấp plano 75074 75k

30 Tháng Sáu, 2019

Tiệm ở Plano, 75074 có 8 ghế 6 bàn (có thể bỏ thêm bàn), 1500 sqft, mới remodel rộng rãi sạch sẽ. Bột gel hoàn toàn mới. Đồ supply dư đùng cả năm. Tiền rent rẻ. Khách mễ, và mỹ trắng nhiều. Khách dễ chịu. Làm 6-8k/ 1 tuần. Do hoàn cảnh hùng hạp không […]

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ