75035

frisco texas, 75035

CẦN NHIỀU THỢ NAIL GẤP !!!

1 Tháng Mười Hai, 2017

CẦN NHIỀU THỢ NAIL GẤP !!! up to $800/w Tiệm lớn, khu giàu, khách sang Mỹ trắng, giá cao, tip cao. Đang cần GẤP nhiều thợ nail tay nghề giỏi bột Nexgen, Pink&White, tay chân nước, bao lương quanh nam – tuỳ theo khả năng (nước $600/$650, bột $750-$800) hay ăn chia. Full/Part-time. Chổ làm […]

Xem tiếp
Gấp

frisco texas, 75035

CẦN NHIỀU THỢ NAIL GẤP

1 Tháng Mười Một, 2017

CẦN NHIỀU THỢ NAIL GẤP !!! up to $800/w Tiệm lớn, khu giàu, khách sang Mỹ trắng, giá cao, tip cao. Đang cần GẤP nhiều thợ nail tay nghề giỏi bột Nexgen, Pink&White, tay chân nước, bao lương quanh nam – tuỳ theo khả năng (nước $600/$650, bột $750-$800) hay ăn chia. Full/Part-time. Chổ làm […]

Xem tiếp

frisco texas, 75035

CẦN NHIỀU THỢ NAIL

15 Tháng Chín, 2017

Tiệm lớn, khu giàu, khách sang Mỹ trắng, giá cao, tip cao. Đang cần GẤP nhiều thợ nail tay nghề giỏi bột Nexgen, Pink&White, tay chân nước, bao lương quanh nam – tuỳ theo khả năng (nước $600/$650, bột $750-$800) hay ăn chia. Full/Part-time. Chổ làm vui vẻ, thoải mái, hoà đồng. Nếu anh chị […]

Xem tiếp

frisco texas, 75035

CẦN THỢ NAIL NAM/NỮ

4 Tháng Chín, 2017

Tiệm vùng Frisco, TX cần thợ nail Nam/Nữ làm full-time hoặc part-time, biết làm Pink & White, bột nhúng, gel, tay chân nước và Waxing. Chỗ làm thoải mái, ổn định, không tranh giành. Bao lương $800-$900/tuần. Tiệm không trừ tiền Service. Xin liên lạc

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ