75035

frisco texas, 75035

CẦN THỢ NAIL NAM/NỮ GẤP! GẤP!!!

20 Tháng Tư, 2018

Tiệm vùng Frisco, TX cần thợ chân tay nước làm FULL-TIME hoặc PART-TIME, thợ biết làm Pink & White, bột nhúng, gel, waxing, nam/nữ ok. Bao lương $900-$1000/tuần. Chỗ làm thoải mái, không tranh giành, income ổn định quanh năm. Tiệm không trừ tiền Service.

Xem tiếp

frisco texas, 75035

CẦN THỢ NAIL NAM/NỮ GẤP! GẤP!!!

5 Tháng Tư, 2018

Tiệm vùng Frisco, TX cần thợ chân tay nước làm FULL-TIME hoặc PART-TIME, thợ biết làm Pink & White, bột nhúng, gel, waxing, nam/nữ ok. Bao lương $900-$1000/tuần. Chỗ làm thoải mái, không tranh giành, income ổn định quanh năm. Tiệm không trừ tiền Service.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ