71201

monroe louisiana, 71201

CẦN THỢ ” NOW HIRING

2 Tháng Mười, 2018

TIỆM BAO LƯƠNG HƠN ĂN CHIA KHU SANG NHẤT Ở THÀNH PHỐ. TIỆM ĐANG CẦN NHIỀU THỢ biết làm tay chân nước, bột , dipping , wax-ing…..everything càng tốt. GIÁ NAIL CAO. Tùy theo thỏa thuận, đặc biệt tiệm làm hòa đồng vui vẽ không khí gia đình. BẢO ĐẢM INCOME CAO

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ