65018

california missouri, 65018

Cần thợ nail gấp

17 Tháng Năm, 2020

Cần thợ nail có tay nghề gấp. Lương cao, tip hậu . Khách hàng dễ và thân thiện . Môi trường làm việc rất thoải mái, khách 100% Mỹ trắng . Có lòng muốn làm việc xin liên hệ 573-257-7060

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ