63366

o fallon missouri, 63366

CẦN THỢ NAILS FULLTIME/PARTTIME

30 Tháng Tám, 2017

ACE nào thật lòng muốn làm lâu dài xin vui lòng lien lac hoac text em 314-600-2766. Tiệm khu my trắng, lich su, giá cao và TIP hậu. Ưu tiên cho thợ co bằng MO và thợ Nữ dưới 50t. Thợ Nam ok. Bao lương hơn ăn chia.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ