62526

decatur illinois, 62526

Cần Thợ Nail

2 Tháng Mười, 2017

Tiệm đang cần thợ nail nam hoặc nữ biết làm bột và chân tay nước, bao lương $850/tuần (6 ngày). Tiệm làm vui vẻ, không phân biệt chủ cả, có chỗ ở cho thợ.

Xem tiếp

decatur illinois, 62526

Cần Thợ Nail

19 Tháng Chín, 2017

Cần thợ nail biết làm bột và chân tay nước. Bao lương $900-$1300/tuần trên ăn chia. Có chỗ ở cho thợ. Tiệm khu Mỹ trắng, tip hậu

Xem tiếp
Gấp

ĐĂNG KÝ