44870

sandusky ohio, 44870

Cần thợ Gấp Nam/Nữ

21 Tháng Một, 2018

Cần thợ Gấp nam/nữ. Biết làm đầy đủ.. lương bảo đảm trên $1,200 một tuần.. bao lương cũng được hoặc ăn chia.. tiệm rất là vui vẽ và bao hết supply.. khu mỹ trắng tiền tip cao.. có chỗ riêng cho thợ ở xa rất thoải mái..

Xem tiếp

sandusky ohio, 44870

Cần thợ nail rất GẤP GẤP GẤP!!!

27 Tháng Mười Hai, 2017

Tiệm đang rất rất cần thợ nail có bằng Ohio,cần thợ bột và cần luôn thợ tay chân nước, giá nail cao ,bao lưong1200/ tuần ( nếu cần) típ hậu, Tiệm có đầy đủ tiện nghi

Xem tiếp

sandusky ohio, 44870

Cần thợ nail rất GẤP

27 Tháng Mười Một, 2017

Tiệm đang rất rất cần thợ nail có bằng Ohio,cần thợ bột và cần luôn thợ tay chân nước, giá nail cao ,bao lưong1200/ tuần ( nếu cần) típ hậu, Tiệm có đầy đủ tiện nghi

Xem tiếp

sandusky ohio, 44870

Cần Thợ Nail gấp gấp

15 Tháng Mười Một, 2017

Tiệm ở trong Mall cần thợ Nail, ưu tiên cho thợ biết làm bột , có chỗ ăn ở cho thợ xuyên bang, chỗ làm vui vẻ thoải mái tư cách gia đình, income cao , ổn đinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Thư:Cell 419-515-8989. Thank you

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ