44004

ashtabula ohio, 44004

Cần thợ nails!

27 Tháng Sáu, 2022

Cần thợ nails tại Ashtabula Ohio. Làm Mani và pedi bao luong $ 5000 / tháng, nếu nhiều hơn thì ăn chia. Nếu làm tất cả mọi thứ, bao lương $ 7000 / tháng, nếu nhiều hơn thì ăn chia. Có chỗ sống. Gọi điện hoặc nhắn tin anh Kinh số 714-717-1981.

Xem tiếp
Vip

ĐĂNG KÝ