43950

saint clairsville ohio, 43950

CẦN THỢ NAIL + THỢ TÓC

28 Tháng Mười Hai, 2017

Tony’s Nails & Hair cần gấp thợ nail và thợ tóc biết làm everything, biết làm facial, wax và eyelash. Bao lương hoặc ăn chia khả năng và kinh nghiệm. Tiệm trong khu mỹ trắng, khách sang, típ rất cao. Nơi làm việc thoải mái và hòa đồng. Có phòng cho thợ ở xa.

Xem tiếp

saint clairsville ohio, 43950

CẦN THỢ NAIL

14 Tháng Chín, 2017

Tony’s Nails & Hair cần gấp thợ nail và thợ tóc biết làm everything, biết làm facial, wax và eyelash. Bao lương hoặc ăn chia khả năng và kinh nghiệm. Tiệm trong khu mỹ trắng, khách sang, típ rất cao. Nơi làm việc thoải mái và hòa đồng. Có phòng cho thợ ở xa. Xin […]

Xem tiếp

saint clairsville ohio, 43950

TÌM THỢ GẤP

12 Tháng Chín, 2017

TIỆM ĐÔNG KHÁCH LÀM KHÔNG XUỂ ,CẦN TÌM THỢ BIẾT LÀM EVERYTHING , HOẶC THỢ BIẾT LÀM CHÂN TAY NƯỚC , BAO LƯƠNG $5,000. -$6,000HOẶC ĂN CHIA TUỲ KHẢ NĂNG .TIỆM TOÀN MỸ TRẮNG , TIP CAO , MÔI TRƯỜNG VUI VẼ HOÀ ĐỒNG

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ