35210

irondale alabama, 35210

Cần Thợ Nails ở Irondale AL

21 Tháng Sáu, 2019

Tiệm cần thợ nails gấp. Cần Thợ chân tay nước, Dip, gel, ko biết làm bột cũng không sao , làm full time hoặc part time. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng, bao lương thợ 4,000-5,000/tháng. Tiệm ở khu shopping lớn đẹp, tip cao, làm 6 ngày/ tuần, Nơi làm việc vui […]

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ