34711

clermont florida, 34711

Cần thợ nail gấp.

29 Tháng Sáu, 2018

Cần thợ nail nữ biết làm everything hoặc chân tay nước. Làm 5 hoặc 6 ngày tuần. Ăn chia hoặc bao lương tùy theo khả năng. Mới ra nghề sẽ điều đạt thêm.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ