28358

lumberton north carolina, 28358

Ban Tiem Nails Lumberton NC

10 Tháng Hai, 2023

Tiem trong khu shopping dong duc. Good location. Rong 1500SF. Tiem hoat dong lau nam luong khach on dinh. 8 ghe – 8 ban ( co the add 12 ghe).Rent 2150/thang included Cam. Gia ban 185K. Muon biet chi tiet xin vui lonh lien lac Tiem 910-739-9988 Cell 910-978-4201 nhan may neu khong bat kip […]

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ