27104

winston salem north carolina, 27104

CẦN THỢ NAIL GẤP

20 Tháng Mười Hai, 2017

Cần thợ nail nam hoặc nữ, biết làm đủ thứ hoặc chân tay nước, có bằng NC. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng. Tuần làm 6 ngày, chủ nhật nghỉ. Tiệm ở vùng Mỹ trắng (winston), tip cao, không khí làm việc thoải mái.

Xem tiếp

winston salem north carolina, 27104

CẦN THỢ NAIL GẤP GẤP GẤP!!!

20 Tháng Mười Một, 2017

Cần thợ nail nam hoặc nữ, biết làm đủ thứ hoặc chân tay nước, có bằng NC. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng. Tuần làm 6 ngày, chủ nhật nghỉ. Tiệm ở vùng Mỹ trắng (winston), tip cao, không khí làm việc thoải mái.

Xem tiếp

winston salem north carolina, 27104

CẦN THỢ NAIL GẤP GẤP GẤP

21 Tháng Mười, 2017

Cần thợ nail nam hoặc nữ, biết làm đủ thứ hoặc chân tay nước, có bằng NC. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng. Tuần làm 6 ngày, chủ nhật nghỉ. Tiệm ở vùng Mỹ trắng (winston), tip cao, không khí làm việc thoải mái.

Xem tiếp

winston salem north carolina, 27104

CẦN THỢ NAIL GẤP

22 Tháng Tám, 2017

Cần thợ nail biết làm đủ thứ hoặc chân tay nước. Tuần làm 6 ngày, chủ nhật nghỉ. Tiệm ở vùng Mỹ trắng (winston), tip cao, không khí làm việc rất thoải mái. Gọi Jenny Xin cảm ơn!

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ