23228

henrico virginia, 23228

Bán tiệm nail

1 Tháng Bảy, 2019

., rộng hơn 3000 sqft. Có 14 cái Whale Spa màu đen và Diamond stitches. Có hai quầy nails bar for 12 khách, 1 bàn nail thấp cho handicap. 1 phòng VIP spa, 1 phòng massage for neck and shoulder, 1 phòng body wax, 1 phòng facial wax, 1 phong extar để nước uống và […]

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ