21224

baltimore maryland, 21224

Cần gấp 2 thợ nails

14 Tháng Ba, 2019

Cần gấp 2 thợ nail biết làm đủ thứ full time , lương tuần từ $1000 trở lên , mùa hè $1300-$1600 tuần , làm việc từ 10h đến 8h tối , khách Mỹ trắng dễ chịu , bao lưong nếu cần

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ