06473

north haven connecticut, 06473

Cần thợ Nails

6 Tháng Bảy, 2019

Cần thợ nails làm full-time/part-time. Khu mỹ trắng, giá nails cao. Thợ mới biết làm cũng welcome ( có thể chỉ dẫn thêm. Xin liên lạc nếu có nhu cầu .

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ