01952

salisbury massachusetts, 01952

CAN SANG TIEM GAP

21 Tháng Mười Một, 2017

Can sang tiem gia rẻ 35k! Khu mỹ trắng 100%, Tiem co 6 ban, 4 ghe, 1 phong wax, 1 kitchen, tiem rộng 1200 sq, gan tiem có nhieu Motel, campground , gan biển , co nhieu khách du lịch, 1 mùa hè là láy vốn lại.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ