01060

northampton massachusetts, 01060

TUYỂN THỢ NAILS GẤP

1 Tháng Chín, 2017

Tiệm làm vui vẻ và hoà đồng .Không biết sẽ dạy nghề luôn .Mong muốn thợ làm lâu dài .lương có thể thỏa thuận.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ