ohio

toledo ohio, 43528

Fancy Nails

3 Tháng Tư, 2019

Need Nails tech or manicurist guarantee high income. We are 20 yrs in business very busy salon.

Xem tiếp
Lương cao

lancaster ohio, 43147

Cần thợ GẤP

24 Tháng Mười, 2018

Cần gấp thợ biết làm bột , dip hoặc gel polish có kinh nghiệm làm full time hoặc part time có bằng ohio .chỗ làm thoải mái không phức tạp , khách rất dễ chịu . Tiêm ở lancaster , ohio . Tiệm cách columbus 30 phut . Khách mỹ trắng . Luong từ $5k-$7k […]

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ