new mexico

alamogordo new mexico, 88310

Cần nhiều thợ nails và chân tay nước

20 Tháng Một, 2020

Tiệm khu Mỹ trắng , tip cao , có chỗ ăn ở cho thợ ở xa , lương từ $850 tới $1400 tuần, off Sunday .Ai không tay nghề cũng OK , xin liên lạc 619-9933831 Huy or 619- 9925959 thank you.

Xem tiếp
Lương cao

ĐĂNG KÝ