new hampshire

manchester new hampshire,

CẦN THỢ NAIL!

5 Tháng Chín, 2018

Tiệm nằm ở trung tâm Manchester đông khách, income cao, tip cao, thợ tay chân nước hay thợ bột, có bao lương cho thợ tùy theo tay nghề.

Xem tiếp

franklin new hampshire, 03235

Cần gấp nhiều thợ nail nữ!!!

16 Tháng Bảy, 2018

Tiệm mới build !!! Cần gấp nhiều thợ nail nữ làm everything và chân tay nước bao lương trên ăn chia tùy theo tay nghề. Tiệm khu mỹ trắng 100%, giá cao và tip cao. Tiệm ở tiểu bang New Hampshire. Có chỗ ở cho thợ ở xa.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ