maine

maine, 04901

Cần thợ nail gấp

28 Tháng Hai, 2020

Cần thợ nails gấp, biết làm bột và dip. Bao lương từ $1,200 đến $1,400 một tuần. Có chỗ ăn cho thợ từ xa đến. Xin vui lòng liên lạc Hai qua số điện thoại 360-619-8562 hoặc email [email protected] Cám ơn

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ