Orange Park

orange park florida, 32073

Cần Thợ Có Kinh Nghiệm!

1 Tháng Mười, 2017

Khu vực mỹ trắng , lịch sử . Anh chị nào có kinh nghiệm làm chân tay nước , giỏi gel polish , mong muốn tìm được chỗ làm ổn định . Lương trung bình vào khoảng $900/ tuần 6 ngày cho thợ chân tay nước và làm gel polish . Thợ bột giỏi ,income […]

Xem tiếp

orange park florida, 32073

Cần nhiều thợ !

29 Tháng Tám, 2017

Khu vực mỹ trắng , lịch sử . Anh chị nào có kinh nghiệm làm chân tay nước , giỏi gel polish , mong muốn tìm được chỗ làm ổn định . Xin liên hệ với chúng tôi qua số . Lương trung bình vào khoảng $900/ tuần 6 ngày cho thợ chân tay nước […]

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ