Gillette

gillette wyoming, 82718

CẦN GẤP THỢ NAILS

17 Tháng Chín, 2017

Cần gấp thợ bột kinh nghiệm, và thợ tay chân nước ở thành phó Gillette, WY . Khách trắng, giá cao, típ hậu . Lương up to $1,200/tuần. Có phòng riêng, cần thợ lâu dài . Liên lạc Linda

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ