Franklin

franklin new hampshire, 03235

CẦN THỢ NAILS

17 Tháng Mười Một, 2017

Cần thợ biết làm bột giỏi. Khu Mỹ trắng, tip cao. Bao lương $1000/tuần (6 ngày) – hơn ăn chia. Có chổ ở cho thợ ở xa. Mọi chi tiết xin vui long liên lạc: 781-600-9136(Cell), hoặc 603-934-4744(Tiệm)

Xem tiếp

franklin new hampshire, 03235

CẦN THỢ NAILS

30 Tháng Mười, 2017

Cần thợ biết làm bột giỏi. Khu Mỹ trắng, tip cao. Bao lương $1000/tuần (6 ngày) – hơn ăn chia. Có chổ ở cho thợ ở xa.

Xem tiếp

franklin new hampshire, 03235

CẦN THỢ NAILS

3 Tháng Chín, 2017

Cần thợ biết làm bột giỏi. Khu Mỹ trắng, tip cao. Bao lương $1000/tuần (6 ngày) – hơn ăn chia. Có chổ ở cho thợ ở xa. Mọi chi tiết xin vui long liên lạc

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ