Enterprise

enterprise alabama, 36330

Cần hợp tác

10 Tháng Năm, 2018

Cần hợp tác với các bạn để mở tiệm nail và tóc ngay cổng trại lính Mỹ.Khách hàng chủ yếu là lính Mỹ rất nice và tip rất ngon.Mặt bằng đã có sẵn.Mong tìm được các bạn có thiện chí để làm ăn và quan trọng là sống thật tốt để chúng ta hợp tác […]

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ