Cumming

cumming georgia, 30004

CẦN THỢ NAIL NỮ GẤP

4 Tháng Mười Một, 2017

Cần gấp thợ nail nữ làm full-time, có kinh nghiệm làm SNS và Gel ( Pink & White và bột càng tốt). Income từ $3,000-$4,000/tháng(bao lương nếu cần). Tiệm ở Cumming, GA, khu mỹ trắng, sang, lịch sự và típ cao.

Xem tiếp

cumming georgia, 30041

CẦN THỢ NAIL FULL-TIME/PART-TIME

13 Tháng Chín, 2017

Cần thợ nail Nam/Nữ full-time/part-time (Saturday+Sunday), làm tay chân nước. Tiệm vùng Cumming, exit 14, of HW 400. Giá cao, tip hậu. Xin liên lạc

Xem tiếp

cumming georgia, 30041

CẦN THỢ NAIL GẤP !!!

14 Tháng Tám, 2017

Cần thợ nail Nam/Nữ FULL-TIME, làm tay chân nước/pink&white/everything. Tiệm vùng Cumming, exit 14, of HW 400. Giá cao, tip hậu.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ