Coal City

coal city illinois, 60416

Cần Thợ Nail gấp !

Cần thợ nails có kinh nghiệm làm bột và tay chân nước. Làm ở Coal city, tiệm ở khu mỹ trắng, tiệm đông khách, tip cao , có chỗ ở nếu cần . Bao lương $900 – $1,000/tuần hoặc ăn chia Số phone liên hệ

Xem tiếp

coal city illinois, 60416

Cần Thợ Nails gấp gấp

14 Tháng Tám, 2017

Cần thợ nails có kinh nghiệm làm bột và tay chân nước. Làm ở Coal city, tiệm ở khu mỹ trắng, tiệm đông khách, tip cao , có chỗ ở nếu cần . Bao lương $900 – $1,000/tuần hoặc ăn chia

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ