Beaver Dam

beaver dam wisconsin, 53916

CẦN GẤP THỢ BỘT

23 Tháng Mười Hai, 2017

Cần thợ bột và tay chân nước gel color . Làm khu mỹ trắng 100%, khách đông giá nails và tips cao (NAM, NỮ ,VỢ CHỒNG ) Bao lương cứng thợ bột mùa đông $900-$1,000, chân tay nước $750-$800 hơn ăn chia 6/4 tuỳ theo khả năng. Có chỗ ở thoải mái,internet, riêng biệt cho […]

Xem tiếp

beaver dam wisconsin, 53916

Cần thợ Nails

13 Tháng Chín, 2017

Cần thợ Nails có kinh nghiệm. Thợ chính lương $900 trên ăn chia. Thợ tay chân nước lương $700 trên ăn chia. Làm khách mỹ trắng only tips cao. Có chổ ăn ở. Liên lạc số phone

Xem tiếp

beaver dam wisconsin, 53916

CẦN THỢ CHân tay nước

25 Tháng Tám, 2017

Cần thợ bột, thợ tay chân nước(NAM, NỮ VỢ CHỒNG) Bao lương $900-$1,200/tuần hơn ăn chia 6/4 tuỳ theo khả năng. Khu Mỹ trắng 100%,giá nails và tips cao. Có chỗ ở thoải mái cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, công bằng. Xin liên lạc BEN Cell để biết thêm chi […]

Xem tiếp

beaver dam wisconsin, 53916

CẦN THỢ NAIL NAM/ NỮ

23 Tháng Tám, 2017

Tiem nail vung my trang 100%. Can tho TCN va tho bot. Du hoc Sinh va Du Lich Ok lion

Xem tiếp

beaver dam wisconsin, 53916

Cần thợ Nails

14 Tháng Tám, 2017

Cần thợ Nails có kinh nghiệm. Thợ chính lương $900 trên ăn chia. Thợ tay chân nước lương $700 trên ăn chia. Làm khách mỹ trắng only tips cao. Có chổ ăn ở.

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ