City:

arden, north carolina

Số Tiệm Nail:
3 Tiệm

Chưa có dữ liệu

Tin Rao: arden, north carolina

arden north carolina, 28704

Cần Thợ Gấp

8 Tháng Sáu, 2018

Khách 100% mỹ trắng,tip cao, giá cao vì ở trên vùng núi. Nhận thợ chân tay nước hay biết làm Dip càng tốt. Bảo đảm lương nhé(tuỳ khả năng) Tiệm làm vui vẻ, mọi người hoà đồng với nhau. Tiệm mở cửa 7 ngày một tuần. Có thể làm fulltime hay parttime.
Xem tiếp

arden north carolina, 28704

Cần Thợ Nails

8 Tháng Sáu, 2018

Khách 100% mỹ trắng,tip cao, giá cao vì ở trên vùng núi. Nhận thợ chân tay nước hay biết làm Dip càng tốt. Bảo đảm lương nhé(tuỳ khả năng) Tiệm làm vui vẻ, mọi người hoà đồng với nhau. Tiệm mở cửa 7 ngày một tuần. Có thể làm fulltime hay parttime.
Xem tiếp

arden north carolina, 28704

Cần thợ nails kinh nghiệm

21 Tháng Tám, 2017

Cần rất nhiều thợ nails có kinh nghiệm bột và SNS. Khách trắng 100%. Típ rất cao. Lương $4500-$6000 tháng. Xin liên hệ: gặp Mr Khanh.
Xem tiếp